Om Kollegiet

Bestyrelsen

Kollegiets bestyrelse består af 6 medlemmer: 2 beboere, 2 medlemmer indstillet af Hvidovres kommunalbestyrelse og 2 medlemmer udpeget i det lokale uddannelsesområde.

Det er bestyrelsen der har ansvaret for, at kollegiets drift sker i overensstemmelse med de gældende regler, og at der er ansat en inspektør samt en administrator. Ansvaret omfatter at de tilgængelige midler forvaltes ansvarligt og efter gældende procedurer.

Alle beslutninger beboerrådet tager, som omfatter væsentlige ændringer på kollegiets bygninger og områder eller væsentligt forbrug af kollegiets midler, skal godkendes af bestyrelsen. Ligeledes skal bestyrelsen godkende alle ændringer af kollegiets ordensregler.

Kollegiet er som selvejende institution underlagt kommunalt tilsyn, hvilket betyder at kommunen skal godkende alle bestyrelsens vedtagne budgetter og regnskaber.

Inspektøren & Kontoret

Vores ejendomsinspektør og hans medarbejder passer kollegiet i dagligdagen. Det er også ham du skal kontakte for at aftale, hvornår du kan overtage dit værelse.

Hvis du har spørgsmål eller praktiske problemer, kan inspektøren træffes på kontoret. Kontoret ligger på hovedgangen.

Der er kontortid: Mandag: 15:00-17:00 og Tirsdag-fredag: 07:00-08:00.

Du kan også komme forbi på andre tidspunkter, men da kan de være ude og lave noget på kollegiet, hvorfor de kan være svære at finde.

Telefon: 51 20 88 19

Hvis der opstår et akut problem udenfor kontorets åbningstid kan du kontakte et beboerrådsmedlem.

KKIK

Kollegiernes Kontor i København (KKIK) er ansat af kollegiets bestyrelse til at stå for den daglige administration. Har du spørgsmål omkring din husleje kan du rette henvendelse til KKIK i deres åbningstid som findes på hjemmesiden: www.kollegierneskontor.dk.

Du kan også kontakte KKIK via e-mail:

kkik@kollegierneskontor.dk

Kollegiernes Kontor i København
Dahlerupsgade 5., 3.
1603 København V
Tlf.: 33 63 05 00

Transport

Der er gode transport muligheder til og fra kollegiet.

Fra kollegiet:
Bus 200S til Rødovre station eller Friheden st.
Bus 1A mod København og Nordsjælland.
Bus 22 til Hvidovre st.
Busserne 1A til Avedøre station.
Bus 11 til Avedøre Byvej / Rådhuspladsen.

Til kollegiet:
Busserne 200S, 22 og 1A går lige til døren.

Ordensregler

Kollegiet har et sæt ordensregler og regler for indvendig vedligeholdelse, som du bør sætte dig ind i. Ordensregler ses her og udleveres af inspektøren ved indflytning.
Scroll to Top