Ny konstituering (19-01-2024)

The Residents’ council is:

Marie Helene Dreier Rasmussen – Chairman

Harismi Balandram Sinnathurai – Vice president

Marcus Kaiser-Jensen – Treasurer

Magnus Tostenæs – Master of keys

Anders Börskov Larsen – Secretary

Nuværende beboerrådets medlemmer er følgende:

Marie Helene Dreier Rasmussen – Formand

Harismi Balandram Sinnathurai – Næstformand

Marcus Kaiser-Jensen – Kasserer

Magnus Tostenæs – Nøglebærer

Anders Börskov Larsen – Sekretær

Scroll to Top