Ny konstituering (15-05-2024)

The Residents’ council is:

Marie Helene Dreier Rasmussen – Chairman

Harismi Balandram Sinnathurai – Vice president

Marcus Kaiser-Jensen – Treasurer

Anders Börskov Larsen – Master of keys

Afra Sayab – Secretary

Vacant – Suppleant 1

Vacant – Supleant 2

Tobias list hansen – Attachment consultant

Tobias Christensen – Attachment consultant

Ledigt – Attachment consultant substitute

Ledigt – Attachment consultant substitute

Nuværende beboerrådets medlemmer er følgende:

Marie Helene Dreier Rasmussen – Formand

Harismi Balandram Sinnathurai – Næstformand

Marcus Kaiser-Jensen – Kasserer

Anders Börskov Larsen – Nøglebærer

Afra Sayab – Sekretær

Ledigt – Suppleant 1

Ledigt – Suppleant 2

Tobias list hansen – Bilagskonsulent

Tobias Christensen – Bilagskonsulent

Ledigt – Bilagssupleant

Ledigt – Bilagssupleant

Scroll to Top