Ny konstituering

The Residents’ council is:

Marie Helene Dreier Rasmussen – Chairman

Aske Just Bay Lund – Vice president

Marcus Kaiser-Jensen – Treasurer

Magnus Tostenæs – Master of keys

Harismi Balandram Sinnathurai – Secretary

Nuværende beboerrådets medlemmer er følgende:

Marie Helene Dreier Rasmussen – Formand

Aske Just Bay Lund – Næstformand

Marcus Kaiser-Jensen – Kasserer

Magnus Tostenæs – Nøglebærer

Harismi Balandram Sinnathurai – Sekretær

Scroll to Top