Ordensregler 

Kollegiet har et sæt ordensregler og regler for indvendig vedligeholdelse, som du bør sætte dig ind i.

Ordensregler ses her og udleveres af inspektøren ved indflytning.