Bestyrelsen 

Kollegiets bestyrelse består af 6 medlemmer: 2 beboere, 2 medlemmer indstillet af Hvidovres kommunalbestyrelse og 2 medlemmer udpeget i det lokale uddannelsesområde.

Det er bestyrelsen der har ansvaret for, at kollegiets drift sker i overensstemmelse med de gældende regler, og at der er ansat en inspektør samt en administrator. Ansvaret omfatter at de tilgængelige midler forvaltes ansvarligt og efter gældende procedurer.

Alle beslutninger beboerrådet tager, som omfatter væsentlige ændringer på kollegiets bygninger og områder eller væsentligt forbrug af kollegiets midler, skal godkendes af bestyrelsen. Ligeledes skal bestyrelsen godkende alle ændringer af kollegiets ordensregler.

Kollegiet er som selvejende institution underlagt kommunalt tilsyn, hvilket betyder at kommunen skal godkende alle bestyrelsens vedtagne budgetter og regnskaber.