Beboerrådet 

I Beboerrådet har beboerne mulighed for medindflydelse på kollegiets drift. Beboerrådets medlemmer vælges på beboermøder fordelt rundt på året.

Beboerrådet behandler klager fra beboerne og kan vedtage regler eller bevillinger til indkøb af ting til glæde for beboerne.

Samtidig fungere de som bestyrelse for beboerforeningen v/ HHK og kan derfor administrere de indtægter, der kommer fra beboerforeningskontingentet.
Beboerforeningens penge går især til fester, men også til andre ting til glæde for beboerne.

Beboerrådet holder til i mødelokalet ved opgangen til 81-gangen, og har åbent hver tirsdag kl. 20:00.

 

Kontakt til Beboerrådet

Hvis man vil klage, har en god idé til noget man kunne tænke sig til kollegiet, eller vil man gerne være med i Beboerrådet.
Så send en mail til beboerrådet på hhkraad@gmail.com, aflever en seddel i postkassen ved mødelokalet ved opgangen til 81-gangen, eller mød op i Beboerrådets åbningstid.